De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Aftrap PlantyOrganic tijdens Open Dag proefboerderij Kollumerwaard

Tijdens de Open Dag proefboerderij Kollumerwaard op 5 juli j.l. heeft de Rabobank met het overhandigen van de cheque ter waarde van € 23.800, de officiële aftrap gegeven voor het project PlantyOrganic. Met dit project is de grote wens van de vereniging Biowad in vervulling gegaan om onderzoek te doen naar een innovatief landbouwsysteem dat zichzelf van stikstof en overige mineralen voorziet.

Wridzer Bakker, voorzitter van Biowad,  gaf in zijn inleiding het grote belang van onderzoek naar duurzame biologische bedrijfssystemen aan. De ambitie van Biowad, de vereniging van biologische boeren in de Noordelijke kleischil, is om zich voortdurend te blijven ontwikkelen richting een op alle fronten houdbare landbouw. Met een werkgroep is gekozen om zich in eerste instantie te richten op het sluiten van bedrijfskringlopen. Met het project Planty Organic wordt gezocht naar grenzen van de mogelijkheden: het geheel selfsupporting maken van een akkerbouwbedrijf. Hij betoogde erg blij te zijn met de financiële steun van de provincie Groningen, de provincie Friesland, de Rabobank en het Ministerie van EL & I. De ervaring leert, aldus Bakker,  dat de agro-industrie niet bereid is dit soort initiatieven te ondersteunen terwijl het maatschappelijk belang  van innovatief biologisch onderzoek groot is en blijft.

Het onderzoek wordt wetenschappelijk begeleid door het Louis Bolk Instituut. Onderzoeksleider Geert-Jan van den Burght onderstreepte het innovatieve karakter van de proef. Hij zegt hoge leerverwachtingen te hebben van dit onderzoek, te meer dat het bedrijfssysteem werkt met een niet kerende grondbewerking.  Hierdoor krijgt het bodemleven de kans zich optimaal te ontwikkelen wat erg belangrijk is om de mineralen beschikbaar te krijgen uit de plantenresten en de bodem.

Na het overhandigen van de check en het onthullen van het proefveldbord gaf  de directeur van Rabobank Noordenveld West Groningen, de heer Jaap Breugem, aan dat  hijzelf maar ook de Rabobanken Noordoost-Friesland, Burgum-De Lauwers, Stad en Midden Groningen, Noord-Groningen, Zuid en Oost Groningen  dit initiatief van harte te ondersteunen. “Ik ben erg enthousiast dat deze groep ondernemers vooruit willen kijken en willen zoeken naar een landbouwsysteem dat de bodem niet uitput.”  Hij ziet het als de rol van de Rabobank boeren die werken aan een duurzame toekomst te ondersteunen: “Hun toekomst is onze toekomst ” aldus van Breugem . De ruim 40 aanwezigen waaronder  een groot aantal leden van de divers Rabo ledenraden  kregen na het officiële gedeelte een rondleiding  over  het proefveld.

BWD_102_ILL_overhandiging cheque1


 

Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2015

Het Onderzoeksverslag 2015 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Planty Organic op open dag SPNA 7 juli 2015

De proefvelden van Planty Organic zijn te bekijken tijdens de open dag van SPNA, locatie Kollumerwaard op dinsdag 7 juli 2015.

Lees verder

Vooruitblik 2015

Wridzer Bakker (voorzitter van de werkgroep Planty Organic) blikt vooruit. Hij is blij dat de financiering voor 2015 geregeld is.

Lees verder

Terugblik 2014

2014 was het derde jaar waarin het landbouwsysteem Planty Organic in praktijk is gebracht. Op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl zijn op zes percelen de gewassen geteeld en zijn metingen verricht aan bodem en gewas.

Lees verder

In de media

In het eerste kwartaal van 2015 bleek er veel belangstelling te zijn voor Planty Organic in de media. 

Lees verder

Planty Organic op Bio-beurs 2015

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) heeft zich samen met Biowad op 21 en 22 januari 2015 gepresenteerd op de Bio-beurs in Zwolle.

Lees verder

Artikel Akker Magazine

In april van dit jaar is er een artikel verschenen over Planty Organic in Akker Magazine. "Planty Organic: draaien op eigen mineralen."

Lees verder

Terugblik seizoen 2013-2014

De herfst is begonnen, de laatste gewassen zijn geoogst. De herfstgroenten pompoen en peen zijn van het land. Een mooi moment om terug te blikken op het seizoen 2013-2014

Lees verder

Bericht van onderzoeksleider

Het Planty Organic bedrijfssysteem is zijn derde jaar in gegaan. Alle berekeningen wijzen er op dat er genoeg stikstof beschikbaar zou moeten zijn voor alle gewassen. Toch is de praktijk soms weerbarstiger dan de berekeningen.

Lees verder

Gewassen stand van zaken

Pompoenen, aardappelen en klaver gaan goed. Peen, Rogge en tarwe hebben het moeilijk.

Lees verder

Professor Tittonel bezoekt het proefveld

Maandagavond 19 mei 2014 heeft prof. dr. Pablo Tittonell (hoogleraar in Farming Systems Ecology aan de Wageningen Universiteit) een lezing gehouden op de proefboerderij in Munnekezijl. Onderwerp van de lezing was “Ecological intensification: a global perspective”. 

Lees verder

Terugblik gewassen 2013

De wetenschappelijk onderzoeksleider Monique Hospers (Louis Bolk instituut) kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. In dit tweede jaar van Planty Organic is er veel kennis opgedaan. De meeste gewassen deden het goed in 2013.

Lees verder

Bedrijfseconomische kant

Naast het onderzoek naar een nieuw en innovatief landbouwsysteem in het algemeen en de stikstofkringloop in het bijzonder, is in november 2013 een ander soort onderzoek gestart. Milieukundige Sander Heidema verdiept zich in de bedrijfs-economische kant van Planty Organic. Hij gaat inzicht geven in de economische rentabiliteit van dit landbouwsysteem.

Lees verder

Planty Organic een paradox?

Je zou kunnen stellen dat Planty Organic geen ‘houdbaar’ systeem is. Er is immers gekozen voor een nul-aanvoer van P en K en dus voor een netto afvoer van P en K met de verkochte producten. Dat leidt op termijn tot uitputting van de bodem. Er zijn twee redenen waarom toch voor deze strategie gekozen is.

Lees verder

Aftrap Planty Organic

Tijdens de Open Dag van proefboerderij Kollumerwaard op 5 juli j.l. heeft de Rabobank met het overhandigen van de cheque ter waarde van € 23.800, de officiële aftrap gegeven voor het project PlantyOrganic.

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder