De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Biowad denkt mee over de inrichting van Biohuis

Momenteel wordt door een werkbestuur bestaande uit Jaap van Deelen, Jan de Veer, Teunis Jacob Slob en Alex van Hootegem hard gewerkt aan de totstandkoming van een gezamenlijke biologische organisatie: 'Biohuis'.

De structuur
Het Biohuis wordt een vereniging. Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering is er een Bioraad, waarin de aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd. De Bioraad zal zowel aan het bestuur als aan de Algemene Ledenvergadering adviezen uitbrengen. De inhoudelijke agenda’s van de aangesloten organisaties worden ingebracht in de Bioraad. Daarnaast bewaakt zij de voortgang en bespreekt de jaarrekening en de begroting. Bovendien adviseert zij over de contributieregeling. De Bioraad heeft dus een belangrijke rol.

Nieuwe groepen
De Bioraad is dus een overlegorgaan waarin voorlopig van alle organisaties één vertegenwoordiger zitting heeft. Nieuwe groepen kunnen er bij komen als zij zich melden en een vertegenwoordiger uit hun midden aanwijzen. De Bioraad is op die manier een afspiegeling en een klankbord van alle groepen in de biologische landbouw.
Op dit moment bestaat de Bioraad uit vertegenwoordigers van Natuurweide (melkveehouders), De Groene Geit (geitenhouders), Prisma (fruittelers), BPV (pluimveehouders), NVPM (melkschapenhouders), VBV (varkenshouders), ZLTO studieclub Zuid West (akkerbouwers), ZLTO vakgroep Biologische Landbouw, Productwerkgroep Boomkwekerij, Productwerkgroep Sierteelt, Biowad, FBBF (Friesland), NBLV (Drenthe en Groningen), BDEko (Flevoland), LTO Noord vakgroep Biologische Landbouw, Sectie Midden (Overijssel, Gelderland en Utrecht), Sectie West van LTO Noord (Noord- en Zuid Holland), LLTB (Limburg), LTO Glasgroenten, ZLTO (Noord Brabant en Zeeland).

'Biowad neemt actief deel aan
de diverse overleggen'

Allen voelen zich verantwoordelijkheid voor afstemming van elkaars belangen in het grote geheel van de biologische landbouw. Bioraad-leden zullen er ook voor zorgen dat hun achterban feedback kan geven op ontwikkelingen in de biologische sector in het algemeen en op ontwikkelingen in het Biohuis in het bijzonder. Natuurlijk kan de achterban zich ook laten horen op bijeenkomsten en in de ledenvergadering van het Biohuis zelf.

Het werkbestuur streeft ernaar dat tijdens de Biovak12 (18/19 jan 2012) de eerste algemene vergadering van het BioHuis plaats vindt. Daar vindt ook de presentatie van het eerste BioHuis-bestuur plaats en wordt de Bioraad voorgesteld.

BioWad was aanwezig tijdens de Biovak12 in Zwolle op een stand in standgedeelte van BioHuis. (foto/JPR)

biowad_211_BioHuis-biovak12


Biowad denkt mee over de inrichting van Biohuis

Momenteel wordt door een werkbestuur bestaande uit Jaap van Deelen, Jan de Veer, Teunis Jacob Slob en Alex van Hootegem hard gewerkt aan de totstandkoming...

Lees verder

Kernactiviteiten van Biowad

De leden van de vereniging komen maandelijks bij elkaar. In de zomermaanden bij collega boeren en ’s winters op het proefbedrijf Kollumerwaard...

Lees verder