De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Disclaimer

BioWad spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar aangeboden diensten.

BioWad behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. 
Mochten er desondanks toch onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt BioWad geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan BioWad geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Niet altijd kunnen alle rechthebbenden van gebruikt (beeld)materiaal worden achterhaald. Belanghebbenden worden dan ook verzocht contact op te nemen met BioWad.

BioWad streeft ernaar om e-mails snel te verwerken. Zij garandeert echter niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 


BioWad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u.

Wanneer u in de menubalk aan de rechter bovenzijde ‘contact’ aanklikt wordt u de mogelijkheid geboden om een e-mail bericht op te maken.