De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Kernactiviteiten van Biowad

De leden van de vereniging komen maandelijks bij elkaar. In de zomermaanden op locatie bij collega boeren en ’s winters op het proefbedrijf Kollumerwaard. Tijdens de winterbijeenkomsten worden thema’s uitgediept en projecten besproken waarvoor regelmatig gastsprekers worden uitgenodigd. Als er binnen de vereniging voldoende draagvlak is voor een project dan is BioWad bereid om als aanvrager te dienen. Daarnaast is BioWad vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren als BioHuis, NBLV e.a..

biowad_211_veld-lisette


 

Biowad denkt mee over de inrichting van Biohuis

Momenteel wordt door een werkbestuur bestaande uit Jaap van Deelen, Jan de Veer, Teunis Jacob Slob en Alex van Hootegem hard gewerkt aan de totstandkoming...

Lees verder

Kernactiviteiten van Biowad

De leden van de vereniging komen maandelijks bij elkaar. In de zomermaanden bij collega boeren en ’s winters op het proefbedrijf Kollumerwaard...

Lees verder