De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

The Greenery reikt achttiende Nature Counts predicaat uit aan BakkerBio VOF


Op vrijdag 28 september 2012 is het achttiende Nature Counts predicaat overhandigd aan een teler van Naturelle, de biologische tak van The Greenery. Dit gebeurde tijdens de GreensParade conferentie in Barendrecht. Deze keer ontving BakkerBio VOF als tweede biologische teler van Naturelle het predicaat. 

Binnen de peiler 'Gezond is meer' in het duurzaamheidsbeleid van The Greenery is een duurzame teelt een belangrijke basis. Wat goed is voor de plant is immers ook goed voor de mens. Nature Counts is het duurzaamheidspredicaat van The Greenery. Telers die het Nature Counts predicaat ontvangen, blinken uit in bijvoorbeeld de beperking van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, besparing op energieverbruik, hergebruik van afvalmateriaal en de zorg voor de natuur en het landschap. De één investeert in aardwarmte om zijn kassen efficiënt en CO2 neutraal te verwarmen, een volgende teler investeert in een gezonder bodemleven waarbij de plantgezondheid voorop staat. Weer een ander maakt gebruik van moderne technieken als GPS om beregening van zijn akker optimaal in te zetten en het gebruik van meststoffen te beperken. Deze telers durven te investeren in duurzame teeltmethoden en zijn eveneens bereid om de kennis die zij opbouwen te delen met collega-telers.


Biologische teler BakkerBio VOF ontvangt het Nature Counts predicaat. BakkerBio VOF ontvangt het Nature Counts predicaat. Van links naar rechts: Peter Vermeulen, Theo Ammerlaan (juryleden Nature Counts), Wridzer Bakker (BioBakker VOF), Berry Olsthoorn (Commercieel Manager Naturelle) Jan-Willem Bakker (BioBakker VOF) en Leaniek van de Graaf (Marketing en Communicatie Naturelle). 

Gezonde bodem

De achttiende Nature Counts teler is: BakkerBio VOF. BakkerBio is een biologisch bedrijf dat zich richt op het sluiten van de mineralenkringloop binnen zijn bedrijf met de focus op een gezonde, levende bodem. Door de grond bijna jaarrond te beplanten met gewassen en groenbemesters heeft het bodemleven altijd voldoende voeding. Dankzij vaste rijpaden en zo min mogelijk te ploegen, zorgt BakkerBio voor een onverstoord bodemleven. Dit resulteert in een optimale bodemstructuur, een natuurlijke groei van planten en een betere vastlegging van meststoffen; er wordt 20% minder mest gebruikt. Daarnaast is de teler voor 50% zelfvoorzienend in haar bemesting en streeft hiermee naar het sluiten van de mineralenkringloop. Het grootste gedeelte van de mest komt van zijn biologische Charlois koeien die grazen in het nabijgelegen Nationaal park Lauwersmeer. Door enerzijds minder stikstof te gebruiken en anderzijds minder te transporten, wordt CO2-reductie gerealiseerd.

Naast het feit dat BakkerBio op het gebied van bodembeheer een stap verder gaat dan andere telers in zijn vakgebied, is deze biologische teler actief binnen het netwerk BoerenKlimaat. Hier werken zestien landbouwbedrijven samen met Wageningen Universiteit en Research Centre (Wageningen UR) en Louis Bolk Instituut aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Gezond en verantwoord

Een gezond en verantwoord geteeld product is niet alleen wat de klanten van The Greenery, maar ook de consument steeds duidelijker vraagt. Een consument wil een smaakvol, vers product dat geteeld is met respect voor de omgeving. Dankzij Nature Counts kan The Greenery deze vraag steeds beter invullen.

LEDENLIJST

Boerderij Westers

Vader en zoon presenteren hun
bedrijf en maken ons deelgenoot van hun bedrijfsfilosofie. Dit alles met veel enthousiasme temidden van de diverse gewassen...

Lees verder

BakkerBio Vof

Hier volgt een prachtige beschrijving van het gemengde bedrijf van BakkerBio Vof op de kleigond in het Noorden...

Lees verder

Waddengeluk

Gewassen die geteeld zijn onder deze bijzondere naam zijn ook bijzonder...

Lees verder

BIOWAD LEDEN IN NIEUWS

Nieuw Bromo in Ekoland

nov '12~ Mts van de familie van Tilburg, met twee pagina's in Ekoland! Nieuw Bromo wordt onder de aandacht gebracht in de bedrijfsovername rubriek van Ekoland.

Lees verder

Landgoud in Buitenleven

27aug ~ Het blad 'Buitenleven' wijt een leuk artikel aan de producten (sappen, wijnen en de witte aalbes) van Landgoud, het bedrijf van Biowad-lid Ale Havenga. 

Lees verder

Predicaat Nature Counts voor BakkerBio 

Op vrijdag 28 september 2012 is het achttiende Nature Counts predicaat overhandigd aan een teler BakkerBio van Naturelle, de biologische tak van The Greenery.

Lees verder