De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Peen

De huidige oranje wortel is het resultaat van kruisingen. De eerste wortels kwamen uit Iran en werden door de V.O.C. in de 17e eeuw naar Nederland overgebracht. De wortel werd in Nederland gekruist totdat het de oranjekleur van het Huis van Oranje-Nassau had. Het dankt dus zijn huidige kleur aan de 'Oranjes' (Nederlanders). De oranje wortel werd pas in de 17e eeuw verspreid over de rest van Europa.

Het areaal biologische winterpeen in Nederland is ongeveer 904 hectare.

Gangbare rassen: De rassenkeuze is allereerst sterk afhankelijk van het teeltdoel. Voorbeeld van biologische rassen zijn de Panther en Kazan

Bouwplan:  Biologische peen is te telen op een bouwplan van 1 op 6, maar beter is 1 op 8. Dus 1x in de 8 jaar het telen van winterpeen. Goede voorvruchten zijn granen, uien, kroten, prei en aardappelen.

Zaaiperiode: De beste zaaiperiode is april/mei. Het beste kan gezaaid worden in droge grond wanneer regen wordt voorspeld.

Gehouden omstandigheden:  Peen kan op nagenoeg alle grondsoorten geteeld worden. De kwaliteit van peen is sterk afhankelijk van een goede structuur en de doorwortelbaarheid van de grond. Een niet te grote onkruiddruk op het perceel is voor biologische peenteelt cruciaal. Ook een goede ontwatering is erg belangrijk.

Oogstperiode: De oogstperiode van de peen is van augustus tot oktober

Gemiddelde opbrengt: De gemiddelde opbrengst van de biologische peen is zeer afhankelijk van het ras en de grondsoort en de manier van teelt, maar ligt tussen 20 en 40 ton per hectare liggen.

Veel voorkomende ziekten: De peenteelt gaat gepaard met een grote hoeveelheid schadeverwekkers, zoals wortelvlieg, aaltjes, loofbruining en zwarte vlekkenziekte.

Wortelvlieg: Aantasting door wortelvlieg is één van de grootste plagen van de peen. Per jaar kan een wortelvlieg twee of drie generaties voortbrengen. De wortelvlieg overwintert nabij de wortelen als pop of als made in de wortel. De jonge maden van de wortelvlieg eten haarwortels, waarbij nog geen al te grote schade aan het gewas optreedt. Vanaf drie a vier weken veroorzaken de maden echter wormstekigheid van de wortelen, waarbij de plant wel substantiële schade oploopt.

Aaltjes: Bij onvoldoende vruchtwisseling kunnen ook aaltjes een probleem zijn. Bij bospeen op zandgrond speelt in de eerste plaats de beheersing van Pratylenchus penetrans (het wortellesieaaltje) een grote rol. Dit aaltje heeft veel gewassen als waardplant en kan vooral bij bospeen grote schade aanrichten.

Belangrijke schimmelziekten zijn loofverbruining (Alternaria dauci), zwarte-plekkenziekte (Alternaria radicina), 

Loofverbruining: Loofverbruining veroorzaakt door Alternaria dauci kan binnen een korte periode het peenloof op het hele perceel aantasten. De peen vormt na aantasting wel weer nieuw loof, maar dit gaat wel ten koste van de productie.

Zwarte-vlekkenziekte (Alternaria radicina syn. Stemphylium radicinum) is een schimmelziekte die peen kan aantasten. Zwarte-plekkenziekte kan met het zaad overgaan en kan in de grond meer dan acht jaar overleven. Bij aantasting vallen kiemplanten weg. Ook kunnen bladeren aangetast worden, die daardoor vergelen en bruin worden. Op de aangetaste wortels komen zwarte, ingezonken plekken voor, vaak vooral bij de kop.

Bewaarmethode: Door de geoogste peen zo snel mogelijk te koelen is verspreiding van zwarte vlekkenziekte te voorkomen. De optimale bewaarcondities zijn een temperatuur van 1-2°C en een luchtvochtigheid van 98- 100%.

Verkoopperiode: Biologische peen worden gemiddeld genomen van augustus tot april verkocht in de winkels. 

veld-penen

Biologische groenten steeds vaker in de winkels. Hoe duidelijk is hun gezicht?

Biologische groenten zijn steeds vaker te vinden in de winkels. Echter biologische groenten met een duidelijk gezicht...

Lees verder

Juiste opslag bewaar-producten blijkt essentieel voor behoud van kwaliteit

Een goede opslag van bewaar- producten is belangrijk voor behoud van de kwaliteit. Elk product stelt zo zijn eigen eisen aan de opslag. Zo moeten pompoenen moeten worden bewaard in kisten die voldoende open zijn...

Lees verder

Ui

Alles over de biologische Ui, waar komt de ui vandaan? En hoe wordt het geteeld.

uienveld+(1)

Lees verder

Peen

Alles over de peen. Waar komt de peen vandaan? Hoe wordt het geteeld? En nog veel meer

peen

Lees verder

Pompoen

Alles over de pompoen. Waar komt de pompoen vandaan? Hoe wordt hij geteelt en bewaaard?

biowad_211_pompoenkrat

Lees verder