De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

 De pompoen is van oorsprong afkomstig uit Midden-Amerika en begin 1500 naar Europa gekomen. Pompoenen zijn geschikt om te eten, voor de sier of om uit het zaad olie te persen. In Nederland is het areaal geteelde biologische pompoenen ongeveer 250 – 300 hectare.

Gangbare rassen: De twee belangrijkste pompoenrassen in de biologische teelt die geschikt zijn om te eten zijn de Uchiki kuri en de Sweet Mama (zie foto).

Zaaiperiode: Een pompoen houdt van warme groeiomstandigheden, en kan slecht tegen natte voeten. De grond moet dan ook voldoende droog en warm zijn (15°C op 3 a 5 cm diepte). Veelal worden pompoenen daarom vanaf half mei meteen in de volle grond gezaaid.

Gehouden omstandigheden: Pompoenen kunnen verbouwd worden op bijna alle grondsoorten. Belangrijk is dat de grond waarop pompoenen verbouwd worden een goede afwatering hebben, zodat bij (veel) neerslag het vochtoverschot snel afgevoerd wordt en de wortels niet afsterven. De ideale pH voor pompoenen ligt tussen de 6,0 en 7,5.

Oogstperiode: Gemiddeld genomen is bij zaaien in mei/juni in de volle grond, de oogstperiode in oktober. Het oogsttijdstip is belangrijk voor de bewaarbaarheid van de pompoenen. Te vroeg oogsten maar zeker ook te laat oogsten vermindert de bewaarbaarheid.  

Gemiddelde opbrengt: De gemiddelde opbrengst van de pompoen is tussen de 15 en 18 ton per hectare. Het gewenste en gevraagde gewicht per pompoen is voor de Uchiki Kuri is tussen de 900-1200 gram, voor de Sweet Mama is dit 1500 gram.

Veel voorkomende ziekten: De belangrijkste ziekte in pompoenen is meeldauw. Daarnaast kun je plagen als luizen en ongedierte hebben. Belangrijke bewaarziekten zijn Didymella bryoniae en Fusarium oysporum en F. solani. De vruchten worden door deze ziekten in het veld geïnfecteerd, later in de bewaring komen deze naar buiten.

Bewaarmethode: Pompoenen moeten na de oogst zo snel mogelijk droog geventileerd worden en er moet een goede wondheling plaats vinden om zo de kans op bewaarziekten te minimaliseren.

Verkoopperiode: Gemiddeld genomen is de verkoopperiode in de winkel van september tot maart.

biowad_211_pompoenveld01

Biologische groenten steeds vaker in de winkels. Hoe duidelijk is hun gezicht?

Biologische groenten zijn steeds vaker te vinden in de winkels. Echter biologische groenten met een duidelijk gezicht...

Lees verder

Juiste opslag bewaar-producten blijkt essentieel voor behoud van kwaliteit

Een goede opslag van bewaar- producten is belangrijk voor behoud van de kwaliteit. Elk product stelt zo zijn eigen eisen aan de opslag. Zo moeten pompoenen moeten worden bewaard in kisten die voldoende open zijn...

Lees verder

Ui

Alles over de biologische Ui, waar komt de ui vandaan? En hoe wordt het geteeld.

uienveld+(1)

Lees verder

Peen

Alles over de peen. Waar komt de peen vandaan? Hoe wordt het geteeld? En nog veel meer

peen

Lees verder

Pompoen

Alles over de pompoen. Waar komt de pompoen vandaan? Hoe wordt hij geteelt en bewaaard?

biowad_211_pompoenkrat

Lees verder