De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Project 'Duurzame teelt in de akkerbouw'

De bodem verbeteren met mycorrhizaschimmels en niet kerende grondbewerking

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Kenniscentrum Triple E gaan samen met de biologische telersvereniging BioWad het effect van mycorrhizaschimmels i.c.m. niet-kerende grondbewerking (no tillage) uittesten op de groei van planten. De provincie Groningen heeft het project goedgekeurd en geeft een bijdrage van
€ 104.820,- aan dit project. Het onderzoek is in juni gestart op de proefboerderijen Kollumerwaard en Ebelsheerd. Mycorrhizaschimmels leven in symbiose met een groot aantal landbouwgewassen (zie foto). De schimmels zijn van belang voor de opname van nutriënten en water uit de bodem. In ruil daarvoor ontvangen ze van de planten koolstof (suikers afkomstig van fotosynthese). Hierdoor verbetert de water- en nutriëntenopname van planten, waardoor gewassen beter beschermd zijn tegen droogte. Het vermindert de ziektegevoeligheid van planten en de schimmels dragen bij aan een goede bodemstructuur. Tevens lijkt het mogelijk de opbrengst van gewassen te verhogen.

biowad_211_mycorrhiza

Voorafgaand aan dit project zijn er potproeven geweest. Zie het verschil tussen de planten die wel (rechts) en niet zijn behandeld met mycorrhiza-schimmels. Met dit project willen SPNA en Triple E kijken of dit in de landbouwpraktijk toepasbaar is.

De biologische telersvereniging BioWad is ook nauw bij het project betrokken, zodat er ook vanuit de praktijk kan worden meegedacht. In eerste instantie wordt er gekeken naar de kansen voor biologische teelten, omdat de mycorrhizaschimmels gevoelig zijn voor (overmatige) bemesting en fungiciden. Men hoopt met de inzet van mycorrhizaschimmels de inzet van meststoffen en fungiciden te kunnen verlagen. Voor de boeren is dat met het oog op de alsmaar scherper worden normen voor bemesting van groot belang. Bij SPNA is al enige tijd een proef aan de gang op het gebied van niet-kerende grondbewerking (no tillage). Deze proef wordt gecombineerd met dit project om te kijken of hier “winst” behaald kan worden.
SPNA en Triple gaan het onderzoek op de proefboerderijen zoveel mogelijk in het bestaande bouwplan inpassen. Er zal onderzoek worden uitgevoerd met gewassen die goed associëren met mycorrhizaschimmels zoals wintertarwe, haver en aardappelen. Een aantal boeren uit de telersvereniging BioWad gaan ook zelf mycorrhizaschimmels gebruiken onder begeleiding van SPNA en
Triple E. Het project loopt tot en met 31 december 2011.
(auteur: Peter Smale / bron: Nieuwsbrief - Provincie Groningen)

> documentatie/nieuwsbrief


Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (Also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Project Planty Organic. Lees alles over het onderzoek en kijk mee naar de resultaten

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen dat het werkelijk kan door meer stikstofbinding...

Lees verder

Duurzaam bodembeheer noodzakelijk om duurzaamheid en rendement te kunnen bereiken

Het project Ruggenteelt Lauwersoog betreft het onderzoeken of dit bedrijfssysteem ook toepasbaar is in de noordelijke kleischil...

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder

De bodem verbeteren met mycorrhizaschimmels en niet kerende grondbewerking

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Kenniscentrum Triple E gaan samen met de biologische telersvereniging BioWad het effect van mycorrhizaschimmels...

Lees verder