De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

BWD_102_ILL-veldonderzoek-logo

Planty Organic. Het onderzoek naar betere benutting van eigen meststoffen om het tekort aan dierlijke meststoffen op te vangen.

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen of het werkelijk kan door meer stikstofbinding en een efficienter gebruik van de beschikbare stikstof. Bij het slagen van het onderzoek of bij interessante uitkomsten, kan er straks door een biologische landbouwer voor gekozen worden om minder of geen dierlijke mest aan te voeren. In plaats daarvan worden dan maaimeststoffen ingezet.

Vanaf begin juli 2012 is een onderzoek gestart op de Proefboerderij Kollumerwaard waarbij maaimeststoffen als luzerne en grasklaver is ingezaaid als zijnde bedrijfsinterne bronnen van stikstof. Op deze website wordt regelmatig verslag gedaan van de situatie op het proefveld. Tijdens het onderzoek worden veldmetingen gedaan om te kijken of de aannames die voor de modelberekeningen gedaan zijn met de werkelijkheid overeenstemmen. Daarover wordt geschreven en zullen foto’s gemaakt worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. Het verloop van het onderzoek kunt u volgen op deze site op de pagina 'projecten' of in het verslag. Lees verder >


Projecten: kennis delen en kennis ontwikkelen

Binnen Biowad is er behoefte om te blijven leren en innoveren. Tijdens vergaderingen en excursies is er volop ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling. Zo worden elk seizoen minimaal twee collega ondernemers bezocht waarbij een wandeling door de gewassen zeker niet ontbreekt. Vanuit deze collegiale contacten komen ook vragen boven drijven die niet zomaar te beantwoorden zijn. Als er voor een bepaalde probleem of vraag voldoende animo is bij de leden wordt getracht dit in een projectvorm te gieten. Doel is dan om op een gestuctureerde wijze met extrene partijen tot antwoorden te komen die voor de parktijk bruikbaar en relevant zijn. De afgelopen jaren heeft BioWad 5 projecten opgestart.   


 

Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (Also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Project Planty Organic. Lees alles over het onderzoek en kijk mee naar de resultaten

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen dat het werkelijk kan door meer stikstofbinding...

Lees verder

Duurzaam bodembeheer noodzakelijk om duurzaamheid en rendement te kunnen bereiken

Het project Ruggenteelt Lauwersoog betreft het onderzoeken of dit bedrijfssysteem ook toepasbaar is in de noordelijke kleischil...

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder

De bodem verbeteren met mycorrhizaschimmels en niet kerende grondbewerking

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Kenniscentrum Triple E gaan samen met de biologische telersvereniging BioWad het effect van mycorrhizaschimmels...

Lees verder