De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

Onderzoek: Ruggenteelt Lauwersland

Boeren en overheden raken ervan doordrongen dat innovatie richting een duurzaam beheer van de bodem noodzakelijk is om de doelstellingen van duurzaamheid en rendement te kunnen bereiken

biowad_211_ruggenteelt-d

Het project betreft het onderzoeken of ruggenteelt als bedrijfssysteem ook toepasbaar is in de noordelijke kleischil. In Duitsland heeft men al enige jaren ervaring met een dergelijk systeem. Door verschillen in grond, klimaat, ontwatering en gewassen tussen Noord-Nederland en Duitsland kon het ruggenteeltsysteem zeker niet 1 op 1 overgenomen worden. Dit betekent dat het systeem eerst voor de Noord-Nederlandse omstandigheden getest, aangepast en eventueel verder ontwikkeld moet worden voordat sprake kan zijn van vergelijking van ruggenteelt met gangbare teelt.

In het project is onderzocht hoe op zeeklei met lage kosten ruggen met goed verkruimelde grond gemaakt kunnen worden, hoe daarin gezaaid, gepoot en geplant kan worden in combinatie met een vroege mechanische onkruidbestrijding, hoe mesttoediening in het voorjaar te realiseren is, hoe het onkruid in het seizoen het beste kan worden bestreden en welk opbrengstniveau van de gewassen te verwachten is.

De specifieke doelstelling van het project was het ontwikkelen en uittesten van een ruggenteeltsysteem gebaseerd op het Duitse Thuriel Major systeem, voor de teelt van vier belangrijke akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen op zeeklei in het Lauwersmeergebied (pootaardappelen, zomergraan, suikerbieten en kool), inclusief het verkennen van het perspectief van zo’n systeem.

Ruggen gevormd met een smalle afstelling van de aanaarders-links:brede bais van de ruggen en diepe geuelen- en met brede afstelling van de aanaarders-rechts:smalle ruggen met minder diepe geulen.

De bredere doelstelling van het project was om via systeeminnovatie in de akkerbouw in Noord-Nederland, een duurzamer bodembeheer te realiseren met verbetering van het bedrijfsrendement. Het project is inmiddels afgerond.

>Download Eindrapport Ruggenteelt Lauwersoog

Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (Also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Project Planty Organic. Lees alles over het onderzoek en kijk mee naar de resultaten

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen dat het werkelijk kan door meer stikstofbinding...

Lees verder

Duurzaam bodembeheer noodzakelijk om duurzaamheid en rendement te kunnen bereiken

Het project Ruggenteelt Lauwersoog betreft het onderzoeken of dit bedrijfssysteem ook toepasbaar is in de noordelijke kleischil...

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder

De bodem verbeteren met mycorrhizaschimmels en niet kerende grondbewerking

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Kenniscentrum Triple E gaan samen met de biologische telersvereniging BioWad het effect van mycorrhizaschimmels...

Lees verder